Масова чистка на директори в ключовата дирекция за еврофондове в Министерството на икономиката

Има ли разчистване на сметки в Министерството на икономиката? Това е въпросът,…